Tiskové prohlášení ing. I. Černého

V souvislosti s anonymním „textem,“ který se objevil v minulých dnech v poštovních a emailových schránkách občanů města zveřejňuje ing. I.Černý svoji reakci.

Vážení občané města Bzence,

v posledních dnech jsem se stal obětí podlé a lživé kampaně proti mé osobě. Protože kandiduji jako lídr kandidátky NESTRANÍCI do voleb do obecního zastupitelstva, mám plné právo se domnívat, že zmíněná negativní kampaň vůči mé osobě přímo souvisí s mou kandidaturou. Protože uvedené informace poškozují nejen mě, ale také mé kolegy a kolegyně na kandidátce NESTRANÍCI, cítím jako svou povinnost uvést informace na pravou míru.

První věc, která mě při čtení očerňujícího letáku rozesílaného e-mailem a roznášeného do poštovních schránek zarazila, byla skutečnost, že pod článkem není podepsaný jeho autor, tzn., že se jedná o anonym. Chápu to jako velkou zbabělost autora, který si je vědom, že se jeho informace nezakládají na pravdě.

Teď k informacím o mém lesním majetku. Zpráva, že jsem vlastníkem 106 540m2 lesní půdy také není zcela pravdivá. Jsem totiž vlastníkem přibližně 170 000m2 lesní půdy (17 hektarů). To, že si dal autor práci s výpisem mého lesního majetku a ani toto neudělal pořádně, považuji za známku jeho neschopnosti, protože všechny údaje o mém majetku jsou veřejně přístupné. Za svůj majetek se nestydím a ani ho neukrývám, na všechno mám řádné smlouvy a všechny závazky z toho plynoucí jsem splnil. Jsem vystudovaný lesní inženýr, celý svůj život se v lesích pohybuji a pracuji, a proto mně připadne samozřejmé, že směr mého podnikání bude lesnictví. Snad si nikdo nemyslí, že budu např. stavět hotel na náměstí, prodávat zahraniční víno a nebo provozovat ubytovnu!

Další nepravdivá informace uvedená v anonymním letáku byla, že cituji „téměř všechny mé lesy jsou zcela vytěžené“. V souladu s povolením státní správy lesů mám vytěženo přibližně 40 000m2 (4 hektary) z celkového množství skoro 17 hektarů. Anonym zapomněl zmínit, že všechny mé vytěžené pozemky jsou v souladu s lesním zákonem řádně zalesněné. To, že se hospodářský les, který dožije určitého stáří, kácí a následně obnovuje, je všeobecně známé a není mi jasné, proč se nad tím najednou někdo pozastavuje.

Nyní k hospodaření městských lesů. V různých funkcích pracuji na majetku bzeneckých lesů od roku 1999, tj. 15 let. To je dostatečně dlouhá doba na zhodnocení mé práce. Úspěchy mé a také kolegů z vedení Města a zastupitelů Města Bzence jsem podrobně popsal v městském zpravodaji vydaném dne 15. 9. 2014. Uvědomuji si, že tabulková část mé zprávy byla obtížně čitelná (za to se občanům omlouvám), ale hned druhý den po zjištění závady byly všechny údaje umístěny na webové stránky Města, kde jsou k dohledání dodnes. Kdyby si autor anonymu moji zprávu pořádně přečetl, tak by jistě nemohl rozesílat lidem do schránek takové nepravdy. Z mé zprávy si dovolím vyzdvihnout některé zásadní údaje o mém hospodaření. Za dobu mého působení se navýšilo množství dříví (přes veškeré těžby) v městských lesích o téměř 20 000m3 a výměra městských lesů se zvýšila o téměř 20 hektarů. Vyzývám autory lživého letáku, ať najdou v Jihomoravském kraji obec, která takto zvelebila svůj majetek!

Cituji: „Proč lesy, které má pan ing. Ivan Černý na starosti, téměř nevydělávají?“ To je největší a záměrná lež z celého letáku. Je nezpochybnitelné, že městské lesy vydělávají. Přes veškeré investice (nákup traktoru, stavba mokřadu, nákup pozemků, výsadby na nelesní půdě) městské lesy vydělávají téměř 0,5 milionu Kč/rok. Jedná se o průměr za posledních deset let. V případě, že by Město Bzenec neinvestovalo část svých příjmů do rozvoje svého majetku a úpravy krajiny, tak by průměrný roční zisk z městských lesů přesahoval 0,75 milionu Kč/rok. A to vše při původní výměře 351,89 hektarů. Uvědomuji si, že v České republice existují obecní majetky, které v přepočtu na jeden hektar vydělávají ještě více, ale jedná se nejčastěji o lesy smrkové, kde je lepší zpeněžení dříví. Pokud bychom srovnávali hospodaření v lesích obdobné kvality (borovice na vátých píscích), tak tvrdím, že Město Bzenec dosahuje nejvyššího zisku ze svých lesů v oblasti Bzenecké a Hodonínské Dúbravy.

Závěrem bych chtěl říct, že jsem již podal trestní oznámení na autora letáku proti mé osobě a doufám, že orgány činné v trestním řízení autora vypátrají a dojde k jeho zveřejnění. Jako satisfakci bych požadoval omluvu a výsadbu 100 sazenic lesních stromků do majetku městských lesů.

Ing. Ivan Černý v.r.

Bzenec, 6.10.2014

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *