Něco o nás

Kandidáti politického hnutí NESTRANÍCI Bzenec se od komunálních voleb v roce 2006 podílejí na řízení města, kdy poprvé získali první mandát od voličů v zastupitelstvu města Bzence. Komunální volby v roce 2010 byly pro politické hnutí ještě úspěšnější, naši kandidáti získali dva mandáty a jeden z našich členů byl také zvolen do Rady města Bzence.

V uplynulém volbením období 2010-2014 se mimo jiné úspěšné projekty podařilo relizovat také následující projekty, na které bychom chtěli upozornit. Většina projektů byla realizována také s využitím podpor a dotací, případně úspor, které se podařilo získat při výběrových řízeních organizovaných městem:

 • zateplení Základní školy,
 • rekonstrukce atletického oválu Základní školy,
 • I.etapa rekonstrukce kotelny Základní školy,
 • revitalizace rybníku v zámeckém parku,
 • rekonstrukce šaten na fotbalovém stadionu,
 • rekonstrukce ulice Palackého,
 • oprava oplocení sběrného dvora.

Mezi připravované či probíhající projekty patří zejména:

 • oprava místních komunikací v ulicích Tyršova, K.Čapka, Fr.Šrámka,
 • realizace zateplení Mateřské školy Olšovská,
 • opravy chodníků,
 • revitalizace parku na Horním náměstí.

 
Fotodokumentace: