Náš program

Volební program pro město Bzenec

politické hnutí NESTRANÍCI

10.-11. října 2014


odrazka Preferujeme v zastupitelstvu konstruktivní atmosféru, ve které bude brán zřetel na rozumné názory bez ohledu na nositele „politické příslušnosti“

 

odrazka Starý hrad – kaple sv. Floriána – provést opravu lokality, a tím zvýšení turistické atraktivity dominanty našeho města

 

odrazka Kamerový systém města pro zvýšení ochrany a bezpečnosti občanů, jejich majetku včetně majetku města, s možností diskuze na téma funkční Městská Policie ve Bzenci

 

odrazka Oprava bzeneckého zámku a hledání podpory u případných strategických partnerů

 

odrazka Vybudování cyklostezky Bzenec – Bzenec-Přívoz s napojením na síť stávajících cyklostezek

 

odrazka Podpora rozvoje sportu u mládeže, vybudování multifunkční sportovní haly

 

odrazka Rozšíření klidových a odpočinkových zón ve městě

 

odrazka Důstojné oslavy výročí 1000 let od první zmínky o městu Bzenec

 

odrazka Zlepšení informovanosti občanů – zprovoznění nových webových stránek města

 

odrazka Snaha o vyrovnané hospodaření města v dalším období

 

odrazka Maximalizovat snahu o získání dalších finančních podpor a dotací na investiční akce města

 

odrazka Zřízení vinařského informačního centra na zámku